Haas Promotion up to 20% DISCOUNT!!!

    Interested Machine

Teximp EOOD    
Vrajdebna area    
81 "Chelopeshko shosse" str.     
BG-1839 Sofia    

Tel. +359 886 156 243
bulgaria@teximp.com

VAT No. BG131231515    
Company No. 131231515

Прочетох декларацията за поверителност и съм съгласен личните ми данни, които са посочени по-горе да се обработват в съответстие с тази декларация. повече информация