Interested Machine

Teximp EOOD    
Vrajdebna area    
81 "Chelopeshko shosse" str.     
BG-1839 Sofia    

Tel. +359 886 156 243
bulgaria@teximp.com

VAT No. BG131231515    
Company No. 131231515