Новини и събития

Новини и събития

Посетете ни и вижте най-новите модели машини с ЦПУ в действие. Очакваме ви на нашите дни на отворени врати и изложения ! Ние сме убедени ,че ще намерите най доброто съотношение цена/качество при Тексимп.

По време на отворените врати и изложения ние правим реални демонстрации на всички изложени машини с ЦПУ. Посетете ни да обсъдим вашите технически изисквания.

Новини и събития

Teximp International

coming soon

 

Новини и събития

Teximp Slovakia

Engineering Fair, Nitra
2020
 

Новини и събития

Teximp Serbia

coming soon

 

Новини и събития

Teximp Czech Republic

MSV Brno
07.10.- 11.10. 2019
 

Новини и събития

Teximp Slovenia

Formatool
2021

 

Новини и събития

Teximp BiH

coming soon

 

Новини и събития

Teximp Bulgaria

Technical Fair Plovdiv 
23.9.- 28.9. 2019

Новини и събития

Teximp Croatia

BIAM 
2020

Новини и събития

Teximp Romania

coming soon
 

Прочетох декларацията за поверителност и съм съгласен личните ми данни, които са посочени по-горе да се обработват в съответстие с тази декларация. повече информация