Технология
    Технология
    Технология
    Технология

Технолози на фирма Тексимп

Нашите 12 високо квалифицирани технолози ще обучат вашите оператори да програмират и да работят с машината. Можете да разчитате на тяхната помощ по всяко време и след закупуването на машината.

Ние можем да Ви предложим изчерпателен анализ за разходите и времената на обработката на вашите детайли.

Нашите силни страни ни отличават от конкуренциятата ни. С нашето експертно мнение на специалисти с дългогодишен опит  и широка гама от технологии от един-единствен доставчик , ние ви даваме възможност да се запознаете с цялостна технология за обработка на детайли , която включва:

  • Програми
  • приспособления за захващане
  • изчисляване на времена за обработка
  • първоначални изпитания
Технология

“Your needs are at the focal point of all our considerations. Only a few advantages of a partnership with Teximp: 

- more than 900 satisfied customers
- more than 2‘300 installed machine tools
- Demo-machines in our show-room
- 19 certified service technicians
- 6 certified technologists
- Haas spare parts from stock
- 2 large training rooms”

Visit us any time!

Jan Maly, Technologist
Teximp Prague

Teximp Prague

Teximp, spol. s r.o.    
K Zelenči 2923/8    
CZ-19300 Praha 9 - Horní Počernice    

Tel. +420 286 853 180
czech_praha@teximp.com

VAT No. CZ45790621
Company No. 45790621

Technology Teximp:

We consult and support you individually for all your needs; from basic training up to a complete turnkey solution.

We are looking forward to hearing from you.

Прочетох декларацията за поверителност и съм съгласен личните ми данни, които са посочени по-горе да се обработват в съответстие с тази декларация. повече информация