Faro

Measurement Technology for All Your Needs

В продължение на над 35 години, FARO конструира, разработва и предоставя най-надеждната метрология и технология на пазара. FARO е признат като производителя на най-иновативния преносим CMM в света.


Metrology