Hexagon/Esprit

Esprit CAM- the right choice

HEXAGON, дружеството-майка на ESRPIT, е основано на визията за потенциала на технологията, захранвана от страст, направлявана от интегритет, и отдаденост на превъзходното качество. Нашият флагман продукт - ESPRIT - е високо адаптивна CAM система, която се използва в различни индустрии и континенти за създаване на почти всичко - и, най-вече, сложни детайли.


CAD/CAM

Hexagon/Esprit

CAM for WireEDM