Tornos

Вашият швейцарски производител на многошпинделни стругови центри швейцарски тип

Tornos предлагат широка гама стругови автомати швейцарски тип, прътоподаващи устройства и софтуер за да отговорят на вашите нужди в широк спектър от производствени приложения.


Стугове с ЦПУ