Teximp SA d.o.o.

Zenica, Босна и Херцеговина

Вашите нужди са точката, в която цялото ни внимание е съсредоточено. Нека Ви споменем само няколко предимства на едно партньорство с Teximp Zenica:
> повече от 50 удовлетворени клиенти и повече от 150 инсталирани машини
> 1 голяма стая за обучение
> 2 сертифицирани сервизни техници и резервни части налични на склад.

Посетете ни по всяко време!

Оборудване

Шоурум:
Сервиз:
Автоматизация:
Резервни части:
Лазерни измервателни инструменти:

Документи

Продуктов каталог
Портфолио
Сервизни условия

Teximp SA d.o.o.

c/o Tehnička škola
Bilmišće 69
72000 Zenica
Босна и Херцеговина

Офис:
+387 32 445 640
bih@teximp.com

Сервиз:
+387 32 445 640
service_bih@teximp.com

ДДС: 218561770000
Фирмен номер: 043-0-RegZ-13-000515

Екип

Jadranko Klobučar
Управител клон

jadranko.klobucar@teximp.com
Franjo Šestak
Мениджър продажби

franjo.sestak@teximp.com
Nebojša Boltar
Сервизен техник

nebojsa.boltar@teximp.com
Miloš Kašić
Сервизен техник

milos.kasic@teximp.com
Zlatko Pazurevic
Сервизен техник

zlatko.pazurevic@teximp.com
Melita Kovačević
Счетоводител

melita.kovacevic@teximp.com