Matsuura - 5-Axis milling

MX-420 PC10

Ход по ос Х435 mm
Ход по ос Y465 mm
Ход по ос Z510 mm
Шпиндел15000 (20000)
Размер на плота Ø 130 mm
Максимално тегло върху масата80 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.