Haas Automation - CNC Lathe

ST-Series

Серия CNC стругове
    Максимална обработваема дължина Максимален обработваем диаметър Капацитет за прътов материал Револверна глава Y-ос Размери - дължина х широчина х височина Тегло
ST-10 406 mm 356 mm 44 mm 12 station BOT 3200 x 1780 x 2030 mm 3585 kg
ST-10Y 406 mm 305 mm 44 mm 12 station Hybrid (VDI/BOT) ± 51 mm 3210 x 1780 x 2030 mm 3584 kg
ST-15 406 mm 356 mm 64 mm 12 station BOT 3210 x 1780 x 2030 mm 3584 kg
ST-15Y 406 mm 305 mm 64 mm Hybrid BOT/VDI ± 51 mm 3210 x 1780 x 2030 mm 3584 kg
ST-20 572 mm 381 mm 64 mm 12 station VDI 3640 x 2290 x 2210 mm 4000 kg
ST-20Y 572 mm 298 mm 64 mm BMT65 ± 51 mm 3640 x 2290 x 2210 mm 4754 kg
ST-25 572 mm 381 mm 76 mm 12 station BOT 3630 x 2290 x 2210 mm 4536 kg
ST-25Y 572 mm 298 mm 76 mm BMT65 ± 51 mm
ST-30 826 mm 305 mm 76 mm 12 station BOT 3835 x 1778 x 2007 mm 6487 kg
ST-30L 1587 mm 305 mm 76 mm 4750 x 1778 x 2007 mm 6033.0 kg
ST-30LY 1587 mm 305 mm 76 mm 4750 x 1778 x 2007 mm
ST-30Y 584 mm 457 mm 76 mm BMT65 ± 51 mm 4350 2290 2490 mm 6487 kg
ST-35 660 mm 533 mm 102 mm 12 station BOT 4350 x 2290 x 2490 mm 6487 kg
ST-35L 1587 mm 381mm 102 mm 4750 x 1778 x 2007 mm
ST-35LY 1587 mm 305 mm (BTM turret) 102 mm 4750 x 1778 x 2007 mm
ST-35Y 826 mm 305 mm 102 mm BMT65 ± 51 mm 3835 x 1778 x 2007 mm 6487 kg
ST-40 1118 mm 648 mm 102 mm 12 station BOT 5470 x 2320 x 2540 mm 11749 kg
ST-40L 2032 mm 648 mm 102 mm 12 station BOT 6330 x 2290 x 2540 mm 13563 kg
ST-45 1118 mm 648 mm 165 mm 12 station BOT 5470 x 2320 x 2540 mm 11749 kg
ST-45L 2032 mm 648 mm 165 mm 12 station BOT 6330 x 2290 x 2540 mm 13563 kg
ST-50 2032 mm 648 mm 12 station BOT 6330 x 2290 x 2540 mm 14062 kg
ST-55 2032 mm 648 mm 12 station BOT 6330 x 2290 x 2540 mm 14062 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.