Studer - Grinding

S33 400

Universal external cylindrical grinding

(for SLO, HR, SRB, BiH only)

Ход по ос Х370 mm
Ход по ос Z500 mm
Шпиндел3200 rpm
Междуцентрово разстояние400 mm
Височина на центъра на въртене175 mm
Максимално тегло на детайл между центровете150 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.