Haas Automation - Vertical milling

VC-400

Ход по ос Х559 mm
Ход по ос Y406 mm
Ход по ос Z508 mm
Конус на шпиндела (40 или 50)CT or BT 40
Шпиндел8100 rpm
Брой инструменти30+1
Опции за инструментален магазин30 (50+1)
Максимално тегло върху масата399 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.