Haas Automation - Vertical milling

VR-8

Ход по ос Х1626 mm
Ход по ос Y1016 mm
Ход по ос Z965 mm
Шпиндел20000 rpm
Максимално тегло върху масата1814 kg
Размери - дължина х широчина х височина190 cm x 312 cm x 361 cm
Тегло11410.0 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.