Matsuura - Vertical milling

VX-1500

Ход по ос Х1524 mm
Ход по ос Y700 mm
Ход по ос Z610 mm
Конус на шпиндела (40 или 50)BT40
Шпиндел15000 (15000 BT50)
Брой инструменти48 tools
Размер на плота1700 x 700 mm
Опции за инструментален магазин60 / 30
Максимално тегло върху масата2000 kg
Не носим отговорност за точността на техническата информация.