Искане за обслужване

Онлайн формуляр за заявка за сервиз

При подаване на заявката автоматично се създава електронен билет в нашата FMS система.
По този начин гарантираме навременна реакция от наша страна.

Държава*
Марка
Модел/Тип
Сериен номер
Дружество*
Име за контакт*
Телефон*
Email*
Вид на заяката*
Статус на машината*
Описание на проблема*