loading
Haas Automation

Haas Automation

Vodeći američki proizvođač CNC alatnih strojeva
Nakamura-Tome

Nakamura-Tome

Lider u razvoju najnaprednije tehnologije
Matsuura

Matsuura

Predvodnik u području produktivnosti i fleksibilnosti
Tornos

Tornos

Vaš švicarski proizvođač alatnih strojeva
Studer

Studer

Centar kompetencija u području brušenja

Shimada

Shimada

Stručnjak za automatizirane CNC tokarilice
Kiwa

Kiwa

Developing the machining world

Vision Wide

Vision Wide

Advanced Manufacturing Solution Provider

Midaco

Midaco

Manufacturer of Automatic & Manual Pallet Changers

Heimatec

Heimatec

Precizni alati i sustavi za produktivne operacije tokarenja i glodanja

Kitagawa

Kitagawa

Pribor za alatne strojeve, rezno, stezna oprema.

Faro

Faro

Tehnologije mjerenja za sve vaše potrebe.

Scantech

Scantech

Usmjereni na tehnologiju i inovacije.

Nikon

Nikon

Inovativna mjerna rješenja za vaše potrebe.

LK Metrology

LK Metrology

LK je najstariji proizvođač CMM uređaja na svijetu.

Affri

Affri

Uređaji za mjerenje tvrdoće

Others

Others

Ispod možete pronaći naše partnere za opremu