Promo Action ESPRIT and ALIBRE

LJETNA AKCIJA

    Kontakt

Kontakt Teximp

Ukoliko želite više detalja nazovite nas, ili popunite ovu kontakt formu.

"Teximp SA" d.o.o. Zenica    
c/o Tehnička škola   
Bilmišće 69    
BIH-72000 Zenica

Tel. +387 32 445 640
bosnia@teximp.com

VAT No. 218561770000
Company No. 043-0-RegZ-13-000515