Tiráž

Tiráž Teximp

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht

info@teximp.com

 

Všechny texty a odkazy byly pečlivě zkontrolovány a jsou pravidelně aktualizovány.  Na těchto internetových stránkách usilujeme o poskytování přesných a úplných informací, nicméně odmítáme jakoukoli odpovědnost, včetně právní, ani neposkytujeme jakoukoli záruku na správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených na těchto internetových stránkách, včetně jakýchkoli databázových záznamů. Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez upozornění změnit informace uvedené na těchto internetových stránkách a nezavazujeme se k jejich aktualizaci.  V době jejich umístění na internetové stránky byla zkontrolována přesnost všech odkazů na externí poskytovatele. Odmítáme však jakoukoli odpovědnost za obsah nebo dostupnost internetových stránek přístupných prostřednictvím hypertextových odkazů. Za nezákonný, chybný nebo neúplný obsah, zejména za škody způsobené použitím obsahu ze stránek, na které se odkazujeme, odpovídá výhradně poskytovatel těchto stránek. V tomto ohledu není důležité, zda má vzniklá škoda přímou, nepřímou nebo finanční povahu, nebo zda jde o jinou škodu vzniklou v důsledku ztráty údajů, provozních prostojů nebo jakýchkoli jiných důsledků.

 

Stáhnout:

  Podrobná tiráž (PDF)