loading

Altera Scantek5

LK Metrology - Metrology

The ALTERA SCANtek5 Series features the widest available range of very high accuracy 5-axis multi-sensor CMM on offer today. 

Altera Scantek5

Technické údaje

Za správnosť technických informácií nenesieme žiadnu zodpovednosť.
Altera Series