Informații privind protecția datelor societății Teximp SA Kuesnacht, 23.05.2018

Cu următoarele informații, am dori să vă oferim o imagine de ansamblu asupra prelucrării datelor dvs. personale de către noi și a drepturilor dvs. în conformitate cu Legea privind protecția datelor. Ce date sunt procesate în detaliu și modul în care acestea sunt utilizate depinde în mare măsură de serviciile convenite. Prin urmare, nu toate părțile acestor informații se vor aplica pentru dvs.

1. Cine răspunde de prelucrarea datelor? 

Responsabilă este:
Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Kuesnacht

Responsabilul nostru pentru protecția datelor este Ivan Bornatico. Domnul Bornatico poate fi contactat la următoarea adresă: schweiz@teximp.com
 

2. Care sunt sursele și datele pe cate le folosim? 

Procesăm datele personale pe care le primim de la clienții noștri sau de la alte părți interesate,  în cadrul relației noastre de afaceri. În plus, procesăm - în măsura în care este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre - date cu caracter personal pe care le obținem în mod legitim din surse publice (de exemplu, Tabele de debitori, Cărți funciare, Registrul Comerțului și Registrul Asociației, presă, internet) sau care ne sunt transmise de alte terțe părți.

Datele cu caracter personal relevante includ informații personale (numele, adresa și alte informații de contact, cum ar fi adresa de e-mail, data și locul nașterii și naționalitatea), datele de identificare (de exemplu, datele documentelor de identificare) și datele de autentificare (de exemplu, specimen de semnătură). În plus, acestea pot include date legate de comandă, date din îndeplinirea obligațiilor contractuale, date de documentație și alte date comparabile cu categoriile menționate.

Procesăm prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general UE privind protecția datelor (DSGVO) și a Legii federale privind 
protecția datelor (BDSG).

a. pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale (articolul 6 alineatul 1 b din DSGVO) 

Prelucrarea datelor se face pentru a furniza serviciile noastre în contextul executării contractelor noastre cu clienții noștri sau pentru a efectua măsuri precontractuale, care se execută la cerere. Scopurile prelucrării datelor depind în primul rând de produsul specific sau de serviciul specific. În special,  prelucrarea datelor se efectuează:

 •  pentru a vă identifica drept client
 •  pentru a putea oferi sfaturi rezonabile
 •  pentru a purta corespondența cu dvs.
 •  pentru facturare.

b. în contextul evaluării intereselor (articolul 6 alineatul 1 f din DSGVO)

Dacă este necesar, procesăm datele dvs. dincolo de îndeplinirea efectivă a contractului pentru apărarea legitimă a intereselor legitime  de la noi sau terți. Exemple:

 •  publicitate atâta timp cât nu v-ați opus utilizării datelor dvs.,
 •  revendicarea drepturilor legale și apărarea în litigiile legale;
 •  asigurarea securității informatice și a operațiunilor IT;
 •  prevenirea și investigarea infracțiunilor,
 •  măsuri pentru siguranța construcțiilor și siguranța instalațiilor (de exemplu, controlul accesului);
 •  Măsuri de protecție a dreptului de casă, măsuri de control al afacerilor și
 • dezvoltarea în continuare a serviciilor și produselor, managementul riscului în compania noastră.
   

c. pe baza consimțământului dumneavoastră (Art. 6 alineatul 1 din DSGVO) 

În măsura în care ne-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice, legalitatea acestei prelucrări se bazează pe acordul dvs. Un consimțământ dat poate fi revocat oricând. Acest lucru este valabil  și în cazul revocării declarațiilor de consimțământ, care ne-au fost emise înainte de aplicabilitatea DSGVO, adică înainte de 25 mai 2018. Revocarea consimțământului devine operantă numai pentru viitor și nu afectează legalitatea datelor procesate până la revocare.

d. ca urmare a cerințelor legale (articolul 6 alineatul 1c din DSGVO) sau în interesul public (articolul 6 alineatul 1 e din DSGVO)

În plus, ca societate suntem supuși diferitelor obligații legale, adică cerințelor legale (de exemplu, legile fiscale). Scopurile prelucrării includ  printre altele îndeplinirea obligațiilor de raportare fiscală precum și evaluarea și gestionarea riscurilor în cadrul companiei noastre.

3. Cine primește datele mele? 

În principiu, transmitem informații despre clienții noștri numai dacă dispozițiile legale o dictează și clientul și-a dat consimțământul. În aceste condiții, destinatarii de date cu caracter personal, pot să fie, de ex.:

 •  organisme și instituții publice,
 •  furnizorii de servicii și companiile pe care le atragem în cadrul operațiunilor de procesare.

Partenerii noștri:

 • Haas Automation Inc.
 • Nakamura-Tome
 • Matsuura
 • Tornos SA
 • Shimada
 • SHW Werkzeugmaschinen

Alți destinatari de date pot fi cei pentru care ne-ați dat acordul dvs. pentru transmiterea datelor sau care ne-au dat consimțământul sau cărora avem dreptul să le transmitem date cu caracter personal  pe baza evaluării interesului respectiv.

4. Sunt  transmise datele unei țări terțe sau unei organizații internaționale?

Un transfer de date către organismele țărilor din afara Uniunii Europene (așa-numitele țări terțe) are loc, în măsura în care

 •  este necesar pentru executarea comenzilor,
 •  este impus de lege (de ex. obligații de raportare fiscală) sau
 •  ne-ați dat consimțământul dvs.

În plus, este prevăzut un transfer către organisme din țări terțe în următoarele cazuri:

 • Dacă este necesar în cazuri individuale, informațiile personale pot fi transmise unui furnizor de servicii IT din Statele Unite sau din altă țară terță pentru a asigura funcționarea IT a companiei noastre, în conformitate cu standardele europene de protecție a datelor.
 • Datele personale vor fi transmise în cazuri individuale, în conformitate cu nivelul de protecție a datelor al Uniunii Europene, cu acordul persoanei în cauză sau pe baza reglementărilor legale  privind combaterea spălării de bani, a finanțării terorismului și a altor acte criminale și în contextul unui echilibru de interese.

5. Cât timp vor fi stocate datele mele? 

Noi procesăm si stocăm datele personale atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale.  Referitor la aceasta trebuie să se țină cont de  faptul că relația noastră de afaceri este de obicei o obligație continuă, care este aplicată de ani de zile.

În cazul în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau legale, acestea sunt șterse în mod regulat, cu excepția cazului în care prelucrarea lor temporară este necesară în următoarele scopuri:

 •  îndeplinirea obligațiilor comerciale și  fiscale de păstrare, care pot rezulta de ex.  din: Codul comercial (HGB), Codul fiscal (AO). Termenele limită de păstrare, respectiv documentare specificate sunt, de obicei, între 6 și 10 ani.
 • păstrarea probelor în conformitate cu  prevederile legale de prescripție. Conform §§195 al Codului Civil federal (BGB), aceste perioade de prescripție pot fi de până la 30 de ani, perioada regulamentară de prescripție fiind de 3 ani.
   

 6. Care sunt drepturile mele de protecție a datelor? 

Aveți dreptul:

 •  să vă retrageți oricând acordul dvs. în conformitate cu articolul 7 paragraful 3 DSGVO. Prin urmare, nu ne este permis să continuăm  pe viitor prelucrarea datelor care s-a bazat pe acest consimțământ;
 •  să solicitați informații despre datele dvs. personale procesate de noi în conformitate cu articolul 15 DSGVO. În special, puteți furniza informații cu privire la scopurile procesării, categoria datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-ați comunicat datele sau le veți comunica, perioada de stocare planificată, dreptul la rectificare, ștergerea, limitarea prelucrării sau obiectării, existența unui drept de plângere, sursa datelor dumneavoastră, dacă nu sunt colectate de la noi, precum și existența unui proces decizional automat, inclusiv profilarea și, dacă este cazul, informații semnificative cu privire la detaliile acestora.
 •  în temeiul articolului 16 DSGVO, să solicitați imediat corectarea datelor personale incorecte stocate de noi sau completarea acestora;
 •  în conformitate cu articolul 17 DSGVO, să solicitați ștergerea datelor dvs. personale stocate de noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este  necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru revendicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
 • să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. personale în conformitate cu articolul 18 DSGVO, în măsura în care contestați exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, însă aveți nevoie de acestea pentru revendicarea, exercitarea sau  apărarea drepturilor legale sau ați făcut contestație împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 DSGVO;
 • în conformitate cu articolul 20 DSGVO, să primiți datele dvs. personale pe care ni le-ați pus la dispoziție în format structurat, accesibil  și ușor de citit de către mașină sau să solicitați transferul către o altă persoană responsabilă și
 • să depuneți plângere la  autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 77 din DSGVO. De regulă, puteți contacta autoritatea de supraveghere  din raza dumneavoastră de reședință sau a locului de muncă sau a sediului social al societății noastre.
   

Informații cu privire la dreptul dvs. de a formula contestații în temeiul articolului 21 DSGVO

Drept de contestare  specific cazului

Aveți dreptul oricând, din motive care decurg din situația dvs. particulară, să  depuneți contestație  împotriva prelucrării datelor cu caracter personal  care are loc în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 e din DSGVO (Prelucrarea datelor în interes public) și articolul 6 alineatul 1 litera f  DSGVO (Prelucrarea datelor pe baza unui echilibru de interese).

Dreptul de contestare a prelucrării datelor în scopuri de reclamă directă

În cazuri individuale, procesăm datele dvs. personale pentru operarea unei reclame directe. Aveți dreptul să depuneți în orice moment contestație împotriva prelucrării datelor cu caracter personal  în scopul unei astfel de reclame, în măsura în care  prelucrarea este în legătură cu o astfel de reclamă directă.

Dacă veți contesta prelucrarea  în scopuri de reclamă directă, nu vă vom mai prelucra datele personale în aceste scopuri.


Destinatarul unei contestații 

Contestația poate fi formulată doar cu referirea "obiecție" indicând numele și adresa dvs. și va fi adresată către

Teximp SA
Herr Ivan Bornatico
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
schweiz@teximp.com

Acest site folosește cookie-uri. Pentru a continua fără a modifica setările, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru a afla mai multe despre cum să vă setați propriile preferințe, vă rugăm să citiți Politica de gestionare a datelor și cookie-urilor. Mai multe informatii