Interested Machine

Teximp, s.r.o.    
Ľ. Štúra 1680/36    
SK-01861 Beluša

Tel. +421 42 471 1094
slovakia@teximp.com

IČ DPH: SK2020121444
IČO: 36395145