Studer - Grinding

S33 400

Universal external cylindrical grinding

(for SLO, HR, SRB, BiH only)

Pojazd x370 mm
Pojazd z500 mm
Vreteno3200 rpm
Vzdialenosť medzi hrotmi400 mm
Výška stredu175 mm
Maximálna hmotnosť obrobku medzi hrotmi150 kg
Za správnosť technických informácií sa nepreberá zodpovednosť.