Haas Automation - Vertical milling

VC-400

Pojazd x559 mm
Pojazd y406 mm
Pojazd z508 mm
Kužeľ (40 alebo 50)CT or BT 40
Vreteno8100 rpm
Kapacita nástroja30+1
Voliteľný menič nástrojov30 (50+1)
Maximálna hmotnosť na stole399 kg
Za správnosť technických informácií sa nepreberá zodpovednosť.