Haas Automation - Vertical milling

VR-14

Pojazd x3810
Pojazd y1016
Pojazd z1080
Vreteno20000 rpm
Maximálna hmotnosť na stole1814 kg
Hmotnosť15287 kg
Za správnosť technických informácií sa nepreberá zodpovednosť.