Obvestilo podjetja Teximp SA Kuesnacht o varstvu podatkov, 23.05.2018

Z naslednjimi informacijami vam želimo podati pregled obdelave vaših osebnih podatkov pri nas ter vaših pravic iz uredbe o varstvu podatkov.  Od dogovorjene storitve je odvisno, kateri podatki natanko bodo v obdelavi in na kakšen način. Vsi deli tega obvestila zato za vas ne bodo veljali.


1. Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

Odgovoren je
Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Kuesnacht
Švica

Naš pooblaščenec za varstvo podatkov je Ivan Bornatico. Gospod Bornatico je dosegljiv na naslovu: schweiz@teximp.com

2. Katere vire in podatke uporabljamo?

Obdelujemo osebne podatke, ki jih v okviru poslovnih odnosov prejmemo od naših strank ali drugih vključenih posameznikov. Poleg tega obdelujemo osebne podatke, zakonito pridobljene iz javno dostopnih virov (npr. seznami dolžnikov, zemljiška knjiga, poslovni register, register društev, mediji, internet) ali preko tretje upravičene osebe, v kolikor je to potrebno za izvedbo naših storitev.

Relevantni osebni podatki imajo namen identifikacije (ime, naslov in drugi kontaktni podatki, kot so elektronski naslov, datum in kraj rojstva ter državljanstvo), legitimacije (npr. podatki iz osebnega dokumenta) in verodostojnosti (npr. vzorčni podpis). Poleg tega kot takšni lahko veljajo še podatki iz naročil, iz izpolnitve naših pogodbenih obveznosti, dokumentacije kot tudi drugi z navedenimi kategorijami primerljivi podatki.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z določili Splošne uredbe Evropske unije o varstvu podatkov (SUVP) in Zveznega zakona o zasebnosti (BDSG)

a. za izpolnitev pogodbenih obveznosti (člen 6 (1b) SUVP)

Podatki se obdelujejo za zagotavljanje naših storitev v okviru izvajanja pogodb z našimi strankami ali za izvajanje zahtevanih ukrepov pred sklenitvijo pogodbe. Namen obdelave podatkov je v prvi vrsti odvisen od konkretnega proizvoda ali konkretne storitve. Obdelava podatkov se izvaja zlasti z namenom, da:

 •  vas lahko identificiramo kot našo stranko
 •  vam lahko ustrezno svetujemo
 •  za korespondenco z vami
 •  za izdajo računov
   

b. v okviru presoje interesa (člen 6 (1f) SUVP)

V kolikor je potrebno, so za ohranitev naših ali zakonitih interesov tretje osebe vaši podatki obdelani izven okvira dejanske izpolnitve pogodbe. Primeri:

 •  oglaševanje, v kolikor uporabi vaših podatkov niste ugovarjali
 •  uveljavljanje pravnih zahtev in obramba pri pravnih sporih
 •  jamstvo za varnost in delovanje informacijske tehnologije
 •  preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj
 •  ukrepi za varnost zgradb in objektov (npr. nadzor dostopa)
 •  ukrepi za zagotavljanje nedotakljivosti stanovanja, ukrepi za upravljanje podjetja ter  nadaljnji razvoj storitev in proizvodov, obvladovanje tveganj v našem podjetju.

c. na podlagi vašega soglasja

V kolikor ste nam dali soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določene namene, je zakonitost takšne obdelave pridobljena na osnovi vašega soglasja.  Dano soglasje se lahko kadarkoli prekliče. To velja tudi za preklic izjav o soglasju, ki smo jih prejeli pred veljavo SUVP, torej pred 25. majem 2018. Preklic soglasja velja v prihodnje in ne zadeva zakonitosti podatkov, obdelanih pred preklicem soglasja.


d. na podlagi zakonskih obveznosti (člen 6 (1c) SUVP) ali zaradi javnega interesa (člen 6 (1e) SUVP)

Poleg tega smo kot podjetje zavezani k različnim pravnim dolžnostim oziroma zakonskim zahtevam (npr. davčni zakoni). K namenom obdelave med drugim spada izpolnitev davčnih obveznosti kot tudi vrednotenje in obvladovanje tveganj znotraj našega podjetja.

3. Kdo prejme moje podatke?

Informacije o naših strankah posredujemo v osnovi naprej le, kadar to zahtevajo zakonske določbe, v kar je stranka privolila. Pod temi pogoji so uporabniki osebnih podatkov lahko npr.:

 •  javni organi in institucije
 •  izvajalci storitev in podjetja, ki so v okviru obdelave naročil z nami povezani.

Naši partnerji:

 • Haas Automation Inc.
 • Nakamura-Tome
 • Matsuura
 • Tornos SA
 • Shimada
 • SHW Werkzeugmaschinen

Dodatni uporabniki podatkov so lahko tiste skupine, za katere ste nam podali soglasje o posredovanju podatkov, nas oprostili soglasja ali pa smo na podlagi presoje interesa upravičeni do posredovanja osebnih podatkov.

4. Ali se podatki posredujejo tretji državi ali mednarodni organizaciji?

Prenos podatkov skupinam iz držav izven Evropske unije (tako imenovane tretje države) se izvaja, v kolikor

 •  je potrebno za izvedbo vaših naročil,
 •  je zakonsko predpisano (npr. davčne obveznosti) ali
 •  ste nam podali vaše soglasje.

Prenos podatkov skupinam v tretjih državah je predvideno tudi v naslednjih primerih:

 •  Če je to v posameznih primerih potrebno, se vaši osebni podatki lahko posredujejo ponudniku informacijskih storitev v ZDA ali drugi tretji državi za zagotavljanje delovanja informacijske tehnologije v našem podjetju v skladu z varstvom podatkov na evropski ravni.
 •  S soglasjem prizadete osebe ali na podlagi zakonskih predpisov za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugih kaznivih dejanj kot tudi v okviru presoje interesa se v posameznih primerih posredujejo osebni podatki v skladu z varstvom podatkov na evropski ravni.

5. Kako dolgo se moji podatki hranijo?

Vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo, dokler je to potrebno za izpolnitev naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. Ob tem velja upoštevati, da je naš poslovni odnos praviloma trajno obligacijsko razmerje, ki traja več let.

Ko podatki niso več potrebni za izpolnitev pogodbenih ali zakonskih obveznosti, bodo ustrezno izbrisani, razen če je - začasna - nadaljnja obdelava potrebna za naslednje namene:

 •  Izpolnitev tržnih in davčnih obveznosti glede vodenja evidence, ki lahko izhajajo iz: trgovinskega zakonika (HGB), davčnega zakonika (AO), kjer so navedeni roki o evidenci oz. dokumentaciji od šest do deset let.
 •  Ohranjanje dokazil v okviru zakonskih predpisov o zastaranju. Glede na člen 195 in naslednje člene civilnega zakonika (BGB) lahko rok zastaranja znaša do 30 let, pri čemer običajni rok staranja znaša 3 leta.
   

 6. Katere pravice do varstva podatkov imam?

Imate pravico:

 •  v skladu s členom 7 (3) SUVP preklicati vaše že dano soglasje pri nas. Iz tega sledi, da obdelave podatkov, ki je temeljila na tem soglasju, v prihodnosti ne smemo več nadaljevati;  
 • v skladu s členom 15 SUVP zahtevati informacije o vaših osebnih podatkih, ki so bili pri nas v obdelavi. Zahtevate lahko še posebej informacije o namenih obdelave, kategorijah osebnih podatkov, kategorijah uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši podatki, o predvidenem obdobju hrambe, obstoju pravice do dostopa, izbrisa, omejitve obdelave ali ugovora, obstoju pravice do pritožbe, o viru vaših podatkov, če teh nismo pridobili mi, kot tudi o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter možnimi smiselnimi informacijami o njihovih posameznih delih;     
 •  v skladu s členom 16 SUVP zahtevati, da se vaši netočni osebni podatki, shranjeni pri nas, brez odlašanja popravijo ali dopolnijo;
 •  v skladu s členom 17 SUVP zahtevati izbris vaših osebnih podatkov, shranjenih pri nas, v kolikor obdelava ni potreba za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti, iz razlogov javnega interesa ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 •  v skladu s členom 18 SUVP zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, v kolikor oporekate točnosti podatkov, v kolikor je obdelava nezakonita in vi izbrisu nasprotujete ter v kolikor mi podatkov več ne potrebujemo, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali pa ste v skladu s členom 21 SUVP zoper obdelavo vložili ugovor.
 •  v skladu s členom 20 SUVP zahtevati, da vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali da se podatki posredujejo drugemu upravljavcu in
 •  v skladu s členom 77 SUVP vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Praviloma se lahko v ta namen obrnete na nadzorni organ na območju vašega običajnega prebivališča ali delovnega mesta ali sedeža naše družbe.  
   

Informacije o vaši pravici do ugovora po členu 21 SUVP

Pravica do ugovora v posameznem primeru

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim kadar koli ugovarjate, ki temelji na členu 6(1e) SUVP (obdelava podatkov v javnem interesu) ali na členu 6(1f) SUVP (obdelava podatkov zaradi zakonitih interesov).

Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja

V posameznih primerih vaše osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja. Imate pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, ki se obdelujejo za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.
Če obdelavi za namene neposrednega trženja ugovarjate, vaših osebnih podatkov v te namene ne bomo več obdelovali.

Prejemnik ugovora

Ugovor lahko v prosti obliki brez obrazca z zadevo ‚Ugovor‘ ter navedbo vašega imena in naslova vložite na::

Teximp SA
Herr Ivan Bornatico
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
Švica
schweiz@teximp.com

Prosimo preberite: Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. Če želite izvedeti več o nastavitvah uporabe piškotkov po lastni izbiri , naša politika piškotkov in zasebnosti. Več informacij