Uputa o zaštiti podataka Teximp-a SA Kuesnacht, 23.05.2018.

Sljedećim informacijama želimo Vam dati pregled o obradi Vaših osobnih podataka i o Vašim pravima iz zakona o zaštiti podataka. Koji podaci se pojedinačno obrađuju i na koji način se koriste, relevantno će se odrediti sukladno ugovorenim uslugama. Prema tome, na Vas se ne odnose svi dijelovi ovih informacija.

1. Tko je odgovoran za obradu podataka?

Odgovoran je:
Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Kuesnacht

Naš povjerenik za zaštitu osobnih podataka je Ivan Bornatico. Gospodin Bornatico je dostupan na adresi: schweiz@teximp.com

2. Koje izvore i podatke koristimo?

Obrađujemo osobne podatke, koje od naših klijenata ili ostalih sudionika dobivamo u okviru našeg poslovnog odnosa. Osim toga, obrađujemo – ako je to potrebno za pružanje naše usluge – osobne podatke koje na dopustiv način dobivamo iz javno pristupačnih izvora (na primjer registra dužnika, zemljišnih knjiga, trgovačkog registra i registra udruga, tiska, interneta) ili one koje nam ovlašteno dostavljaju ostale treće osobe.

Relevantni osobni podaci su personalije (ime, adresa i drugi podaci za kontakt, kao e-mail adresa, datum i mjesto rođenja, kao i državljanstvo), legitimacijski podaci (na primjer: identifikacijski podaci) i podaci o autentičnosti (na primjer:  primjerak potpisa). Osim toga, to mogu biti i podaci iz narudžbi, podaci iz ispunjavanja naših ugovornih obveza, podaci iz dokumentacije, kao i ostali podaci koji su usporedivi s navedenim kategorijama.

Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama EU-Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (DSGVO) i sa Saveznim zakonom o zaštiti podataka (BDSG) 

a. za ispunjavanje ugovornih obveza (članak 6 stavak 1 b DSGVO).

Obrada podataka obavlja se radi pružanja naših usluga u okviru provedbe naših ugovora s našim klijentima ili provedbe predugovornih mjera, koje se obavljaju na zahtjev. Svrhe obrade podataka se u prvom redu ravnaju prema konkretnom proizvodu ili konkretnoj usluzi. Obrada podataka osobito se provodi:

 • kako bismo Vas mogli identificirati kao našeg klijenta
 • kako bismo Vas mogli primjereno posavjetovati
 • radi korespondencije s Vama
 • radi izdavanja računa

b. u okviru uvažavanja interesa (članak 6 stavak 1 f DSGVO).

Ako je potrebno, Vaše podatke o stvarnom ispunjenju ugovora obrađujemo radi zaštite naših interesa ili interesa trećih osoba. Primjeri:

 •  promidžba, ako se ne protivite korištenju Vaših podataka,
 •  isticanje zakonitih prava i obrane kod zakonitih sporova,
 •  jamstvo IT-sigurnosti i IT-poslovanja,
 •  sprečavanje i razjašnjenje kaznenih djela,
 •  mjere  sigurnosti zgrada i postrojenja (na primjer kontrola pristupa),
 •  mjere za osiguranje domicilnog prava, mjere za poslovno upravljanje i

unapređenje usluga i proizvoda, upravljanje rizicima u našem poduzeću.

c. na temelju Vašeg odobrenja (članak 6 stavak 1 a DSGVO).

Ako ste nam dali odobrenje za obradu osobnih podataka u određene svrhe, postoji zakonitost obrade na temelju Vašeg odobrenja. Dano odobrenje može se opozvati u svako doba. To vrijedi i za opoziv izjava o odobrenju, koje ste nam dali prije važenja Uredbe DSGVO, dakle prije 25. svibnja 2018.  Opoziv odobrenja vrijedi tek za budućnost i ne odnosi se na zakonitost podataka koji su obrađeni prije opoziva.

d. na temelju zakonskih zahtjeva (članak 6 stavak 1 c DSGVO) ili u javnom interesu (članak 6 stavak 1 e DSGVO).

Osim toga, mi kao poduzeće podliježemo različitim pravnim obvezama, to jest zakonskim zahtjevima (na primjer poreznim zakonima). U svrhe obrade spadaju, između ostalog, ispunjavanje obveze prijavljivanja poreza, kao i evaluacija i upravljanje rizicima unutar našeg poduzeća.

3. Tko dobiva moje podatke?

Informacije o našim klijentima u načelu prosljeđujemo samo, ako to dopuštaju zakonske odredbe i ako je klijent odobrio. Pod ovim pretpostavkama primatelji osobnih podataka mogu biti, na primjer:

 •  javne službe i institucije,
 •  pružatelji usluga i poduzeća, koje koristimo u okviru obrade narudžbi.

Naši partneri:

 • Haas Automation Inc.
 • Nakamura-Tome
 • Matsuura
 • Tornos SA
 • Shimada
 • SHW Werkzeugmaschinen

Ostali primatelji podataka mogu biti one službe, za koje ste nam dali Vaše odobrenje za dostavu podataka ili nas oslobodili od odobrenja, ili one kojima smo zbog uvažavanja interesa ovlašteni dostavljati osobne podatke.

4. Dostavljaju li se podaci u treću zemlju ili međunarodnoj organizaciji?

Dostava podataka službama u državama izvan Europske unije (tako zvane treće države) se obavlja, ako

 • je to potrebno za realizaciju Vaših narudžbi,
 • ako je zakonski propisano (na primjer obveze prijavljivanja poreza), ili
 • ako ste nam dali odobrenje.

Nadalje, dostava podataka službama u trećim državama je predviđena u sljedećim slučajevima:

 • ako je to u pojedinim slučajevima potrebno, Vaši osobni podaci će se možda dostaviti pružatelju IT-usluga u SAD-u ili u drugoj trećoj državi radi jamstva IT-poslovanja našeg poduzeća uz poštovanje europske razine zaštite podataka.
 • Uz odobrenje sudionika ili na temelju zakonskih odredaba radi suzbijanja pranja novca, financiranja terorizma i ostalih kažnjivih radnji, kao i u okviru uvažavanja interesa, osobni podaci se u pojedinim slučajevima dostavljaju uz poštovanje razine zaštite podataka Europske unije.
   

5.Koliko dugo se pohranjuju moji podaci?

Obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za ispunjenje naših ugovornih i zakonski obveza. Pritom treba uvažiti, da je naš poslovni odnos u pravilu trajni dužnički odnos, a koji traje godinama.

Ako podaci za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obveza više nisu potrebni, oni se redovito brišu, osim ako – je njihova – vremenski ograničena – daljnja uporaba potrebna u sljedeće svrhe:

 • ispunjenje obveza čuvanja u komercijalne i porezne svrhe, koje na primjer mogu proizići iz : Trgovačkog zakonika (HGB), Općeg poreznog zakona (AO). Rokovi za čuvanje, odnosno dokumentiranje, koji su tamo propisani, iznose u pravilu šest do deset godina,
 • čuvanje dokaznih sredstava u okviru zakonskih propisa o zastari. Sukladno §§ 195 ff Građanskog zakonika (BGB) ovi rokovi za zastaru mogu iznositi do 30 godina, pri čemu propisani rok zastare iznosi 3 godine.
   

 6. Koji prava na zaštitu podataka imam?

Imate pravo:

 • prema članku 7 stavak 3 DSGVO u svako doba opozvati odobrenje koje ste nam dali. To će imati za posljedicu, da obradu podataka, koja se temeljila na tom odobrenju, više ne smijemo nastaviti u budućnosti;
 • prema članku 15 DSGVO zatražiti informaciju o Vašim osobnim podacima koji su kod nas obrađivani. Posebice možete zatražiti informaciju o svrhama obrade podataka, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su obznanjeni Vaši podaci  ili će biti obznanjeni, o planiranom trajanju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanju, ograničenju obrade ili prigovoru, postojanju prava na žalbu, podrijetlu Vaših podataka, ako isti nisu kod prikupljeni, kao i o postojanju automatiziranog odlučivanja uključujući profiliranje i eventualne sadržajne informacije o pojedinostima;
 • prema članku 16 DSGVO neodložno zatražiti ispravak neispravnih ili kompletiranje osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni;
 • prema članku 17 DSGVO možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka koji su kod nas pohranjeni, ako obrada nije potrebna za ostvarivanje prava na slobodno izražavanje mišljenja i informaciju, za ispunjenje zakonske obveze, zbog javnog interesa ili za isticanje prava, ostvarivanje ili obranu od pravnih zahtjeva;
 • prema članku 18 DSGVO možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, ako osporavate ispravnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali Vi odbijate njihovo brisanje, a mi podatke više ne trebamo, međutim Vi ih trebate za isticanje, ostvarivanje i obranu od pravnih zahtjeva ili ste prema članku DSGVO uložili prigovor na obradu;
 • prema članku 20 DSGVO možete zatražiti, da Vaše osobne podatke, koje ste nam stavili na raspolaganje, primite u strukturiranom, uobičajenom, strojno čitljivom formatu ili želite dostavu drugoj odgovornoj osobi , i
 • prema članku 77 DSGVO možete se žaliti službi za nadzor. U pravilu možete se obratiti nadzornoj službi  Vašeg uobičajenog boravišta ili radnog mjesta ili sjedišta našeg društva.
   

Informacije o pravu na prigovor prema članku 21 DSGVO

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht

Pravo na prigovor u pojedinom slučaju
Imate pravo iz razloga, koji proizlaze iz Vaše posebne situacije, u svako doba uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, koja se obavlja na temelju članka 6 stavak 1 slovo e DSGVO (Obrada podataka u javnom interesu) i članka 6 stavak 1 slovo f DSGVO (Obrada podataka na temelju određenog uvažavanja interesa).

Pravo na prigovor na obradu podataka u svrhu izravne promidžbe
U pojedinim slučajevima obrađujemo Vaše podatke, kako bi se bavili izravnom promidžbom. Imate pravo, u svako doba, uložiti prigovor na obradu  Vaših osobnih podataka u cilju takve vrste promidžbe, ako je to u vezi s takvom izravnom promidžbom. Ako ulažete prigovor na obradu u svrhu izravne  promidžbe, tada se Vaši osobni podaci neće više obrađivati u te svrhe.

Primatelj prigovora
Prigovor se može dati neformalno s naznakom predmeta „prigovor“ uz navođenje Vašeg imena i Vaše adrese i treba se uputiti na:

Teximp SA
Herr Ivan Bornatico
Kohlrainstrasse 10
CH-8700 Küsnacht
schweiz@teximp.com

Ova stranica koristi kolačiće. Ako nastavite dalje bez promene svojih podešavanja, pretpostavićemo da prihvatate kolačiće. Da biste saznali više o tome kako da postupate sa kolačićima i kako da ih brišete, molimo pročitajte našu Politiku podataka i kolačića. Više informacija