Teximp istorija

Teximp istorija

Istorija Teximp SA odlikuje se inovacijama i profitabilnošću. Kontinuirani rast kroz fleksibilnost, zajedno sa velikim očekivanjima u pogledu kvaliteta
formira osnovu za naš uspeh.

2016
 • 8 Tehnološko Servisnih Centara (TTC) u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Bugarskoj
 • Više od 2000 zadovoljnih kupaca
 • Više od 6000 instaliranih mašina
2015
 • Otvaranje novog tehnološkog i servisnog centra u Zagrebu (HR)
2014
 • Otvaranje novog tehnološkog i servisnog centra u Pragu (CZ)
2013
 • ISO 9001 sertifikat
2012
 • Otvaranje tehnološkog i servis centra u Zagrebu (Hrvatska)
2011
 • Uspešno postignut obrtni promet
 • Prodato preko 300 novih CNC mašina
 • Otvaranje 2 nova tehnološka i servis centra u Sofiji (Bugarskoj) i Beogradu (Srbiji)
2009
 • Svečano otvaranje tehnološkog i servis centra u Beluši (Slovačkoj)
2008
 • Početak izgradnje narednog centra u Slovačkoj
 • Radna snaga od preko 100 zaposlenih
2007
 • Otvaranje 2 nova tehnološka i servis centra u Rumuniji (Kluž-Napoka i Bukurešt)
 • Teximp SA slavi svoju 25. godišnjicu
 • Radna snaga se povećava na preko 85 zaposlenih
2006
 •  Prodato preko 303 mašine u jednoj godini
 • Zapošljavanje preko 70 članova osoblja
2005
 • Prodato preko 250 mašina u jednoj godini
 • Zapošljavanje preko 60 članova osoblja
2004
 • Zapošljavanje preko 50 članova osoblja
 • Otvaranje Tehnološkog centra Teximp (TTC) u Ljubljani / Sloveniji
 • Otvaranje drugog Tehnološkog Teximp Centra (TTC) u Pragu / Češkoj
2003
 • Radna snaga se povećava na preko 40 zaposlenih.
 • Prodato preko 180 novih CNC mašina.
 • Postignut konsolidovani prihod od 30 miliona CHF.
2002
 • Teximp SA slavi svoju dvadesetu godišnjicu.
2000
 • Preko 100 novih mašina prodato u jednoj godini.
1999
 • Prodajne brojke povećane na preko 50 mašina godišnje.
 • Instalaciju vrši stručno obučeno osoblje kompanije
1997
 • Otvaranje prvog tehnološkog i servis centra (TTC) u Pragu.
1994
 • Proširenje strukture pomoću proširenja prodajne organizacije.
 • Obezbeđivanje lokalnog pružanja punog opsega usluga.
1987
 • Vlado Vukoja preuzima 100% akcija
 • Otvaranje novih prodajnih tržišta u Čehoslovačkoj i Jugoslaviji.
1982
 • Četiri partnera osnivaju akcionarsko društvo Teximp SA

Ova stranica koristi kolačiće. Ako nastavite dalje bez promene svojih podešavanja, pretpostavićemo da prihvatate kolačiće. Da biste saznali više o tome kako da postupate sa kolačićima i kako da ih brišete, molimo pročitajte našu Politiku podataka i kolačića. Više informacija