Istorija

Našu istoriju karakteriše inovacija

Teximp 40th anniversary

More than 190 members of staff employed

More than 9,000 machines installed

More than 3,800 satisfied customers

Novi Teximp Tehnološki Centri u Zagrebu (Hrvatska) i Sofiji (Bugarska)

Objavljen projekat za novi Teximp Tehnološki Centar u Ljubljani (Slovenija)

Novi Teximp Tehnološki Centar (TTC) u Brnu (Češka Republika)

Novi partneri: ˝Studer˝ i ˝Desktop Metal˝

Bez smanjenja broja zaposlenih tokom pandemije Covid19

Otvaranje novih Teximp centara u Aradu i Brašovu (Rumunija)

Nova web prezentacija

Novi identitet brenda

Teximp počinje da pravi sopstvene sisteme za automatizaciju (URC)

Više od 150 zaposlenih

Podaci o prodaji se povećavaju na preko 700 mašina godišnje

Osnivanje Teximp RETRO - Vašeg partnera za polovne mašine (Teximp Retro kupuje i preprodaje alatne mašine od sopstvenih klijenata)

8 Teximp Tehnoloških Centara (TTC) u Češkoj, Slovačkoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Bugarskoj

Više od 2400 zadovoljnih klijenata

Više od 5000 instaliranih mašina

Teximp SA slavi 33 godine postojanja u Splitu

Radna snaga se povećava na preko 110 zaposlenih

Podaci o prodaji se povećavaju na preko 580 mašina godišnje

Otvaranje novog Teximp Tehnološkog Centra (TTC) u Pragu

Dobijen ISO 9001 sertifikat

30th anniversary of Teximp

Preko 360 novih CNC mašina je prodato

Otvaranje Tehnološkog i Servisnog centra u Zagrebu

Preko 300 novih CNC mašina je prodato

Otvaranje 2 nova Tehnološko i Servisna centra u Sofiji i Beogradu

Otvraranje Teximp Tehnološkog Centra (TTC) u Beluši (Slovačka)

Otvaranje 2 nova Tehnološko i Servisna centra u Rumuniji (Kluž-Napoka i Bukurešt)

Teximp slavi 25 godina postojanja

Radna snaga se povećava na preko 100 zaposlenih

Više od 60 zaposlenih

Više od 250 mašina prodato u jednoj godini

4 Teximp Tehnološka Centra

Otvaranje Teximp Tehnološkog Centra (TTC) u Ljubljani

Otvaranje drugog Teximp Tehnološkog Centra (TTC) u Pragu

Radna snaga se povećava na preko 40 zaposlenih

Preko 180 novih CNC mašina prodato

Ostvaren je konsolidovani promet od 30 miliona CHF

Teximp SA slavi 20 godina postojanja

Više od 100 CNC mašina prodato

Podaci o prodaji se povećavaju na preko 50 mašina godišnje

Prvi Teximp Tehnološki Centar (TTC) otvoren u Pragu

Prodajna i servisna mreža su u ekpanziji

Vlado Vukoja kupuje 100% akcija firme

Otvorena su nova prodajna tržišta u bivšoj Čehoslovačkoj i bivšoj Jugoslaviji

Akcionarsko društvo Teximp SA osnovalo je 4 partnera