Hexagon/Esprit

Esprit CAM- the right choice

HEXAGON, matična kompanija softvera ESPRIT, zasnovana je na viziji tehnološkog potencijala, podstaknuta strašću, vođena integritetom i posvećenosti. Naš vodeći proizvod - ESPRIT - je visoko prilagodljiv CAM sistem koji se koristi u industriji na svim kontinentima za stvaranje skoro svega ali posebno složenih delova.


CAD/CAM

Hexagon/Esprit

CAM for WireEDM