Teximp d.o.o.

Sesvete, Hrvatska

Slide 0
Slide 1
Slide 2
Slide 3

Vaše potrebe su u središtu svin naših razmatranja. Samo nekoliko prednosti partnerstva sa Teximp Zagreb:

> više od 300 zadovoljnih klijenata i više od 730 instaliranih mašina
> demo mašine u našem izložbenom prostoru i 2 velike sobe za obulku
> 6 sertifikovanih servisnih tehničara i rezervni delovi na zalihama.

Posetite nas bilo kada!

Oprema

Izložbeni prostor:
Servis:
Automatizacija:
Rezervni delovi:
Laserska merenja:

Dokumenti

Proizvodni vodič
Portfolio
Servisni uslovi

Teximp d.o.o.

Rimski put 31
10360 Sesvete
Hrvatska

Kancelarija:
+385 1 233 19 87
croatia@teximp.com

Servis:
+385 1 2025 025
service_croatia@teximp.com

PIB: HR17360583446
Matični broj: 17360583446

Tim

Dag Materljan
Šef prodaje

dag.materljan@teximp.com
Nenad Macan
Prodaja

nenad.macan@teximp.com
Siniša Šavrljuga
Prodaja

sinisa.savrljuga@teximp.com
Stjepan Crnković
Tehnolog

stjepan.crnkovic@teximp.com
Filip Donlić
Menadžer tehnologije

filip.donlic@teximp.com
Luka Kovačić
Tehnolog

luka.kovacic@teximp.com
Ivica Malović
Menadžer tehnologije

ivica.malovic@teximp.com
Renato Šabić
Tehnolog

renato.sabic@teximp.com
Ivan Blažević
Servisni tehničar

ivan.blazevic@teximp.com
Mateo Dragosavac
Servisni tehničar

mateo.dragosavac@teximp.com
Igor Goluža
Administrator servisa

igor.goluza@teximp.com
Mario Marton
Servisni tehničar

mario.marton@teximp.com
Ivica Novaković
Servisni tehničar

ivica.novakovic@teximp.com
Marijo Sruk
Menadžer servisa

marijo.sruk@teximp.com
Rajko Stanković
Servisni tehničar

rajko.stankovic@teximp.com
Igor Čusek
Administracija metrologie

igor.cusek@teximp.com
Dino Gašpić
Administracija

dino.gaspic@teximp.com
Branka Topić
Administracija

branka.topic@teximp.com
Tina Rukavina
Računovodstvo

tina.rukavina@teximp.com