Teximp SA d.o.o.

Zenica, Bosna i Hercegovina

Vaše potrebe su u središtu svin naših razmatranja. Samo nekoliko prednosti partnerstva sa Teximp Zenica:

> više od 50 zadovoljnih klijenata i više od 150 instaliranih mašina
> 1 velika učionica za obuku
> 2 sertifikovanih servisnih tehničara i rezervni delovi na zalihama.

Posetite nas bilo kada!

Oprema

Izložbeni prostor:
Servis:
Automatizacija:
Rezervni delovi:
Laserska merenja:

Dokumenti

Proizvodni vodič
Portfolio
Servisni uslovi

Teximp SA d.o.o.

c/o Tehnička škola
Bilmišće 69
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Kancelarija:
+387 32 445 640
bih@teximp.com

Servis:
+387 32 445 640
service_bih@teximp.com

PIB: 218561770000
Matični broj: 043-0-RegZ-13-000515

Tim

Jadranko Klobučar
Menadžer filijale

jadranko.klobucar@teximp.com
Franjo Šestak
Šef prodaje

franjo.sestak@teximp.com
Nebojša Boltar
Servisni tehničar

nebojsa.boltar@teximp.com
Miloš Kašić
Servisni tehničar

milos.kasic@teximp.com
Zlatko Pazurevic
Servisni tehničar

zlatko.pazurevic@teximp.com
Melita Kovačević
Računovodstvo

melita.kovacevic@teximp.com