Studer - Grinding

CNC Universal External Cylindrical Grinding Machines

CNC univerzalno spoljašnje kružno brušenje
    Hod X-osa Hod Y-osa Rastojanje između šiljaka Visina šiljka Max težina komada između šiljaka
Favorit 400 370 mm 400 mm 175 mm 150 kg
Favorit 650 370 mm 650 mm 175 mm 150 kg
Favorit 1000 370 mm 1000 mm 175 mm 150 kg
Favorit 1600 370 mm 1600 mm 175 mm 150 kg
FavoritCNC 285 mm 680 mm 175 mm 80 kg
S31 400 370 mm 400 mm 175 mm 150 kg
S31 650 370 mm 650 mm 175 mm 150 kg
S31 1000 370 mm 1000 mm 175 mm 150 kg
S31 1600 370 mm 1600 mm 175 mm 150 kg
S33 400 370 mm 400 mm 175 mm 150 kg
S33 650 370 mm 650 mm 175 mm 150 kg
S33 1000 370 mm 1000 mm 175 mm 150 kg
S33 1600 370 mm 1600 mm 175 mm 150 kg
S41 1000 350 mm 100 mm 1000 mm 275 mm 250 kg
S41 1600 350 mm 100 mm 1600 mm 275 mm 250 kg
Ne preuzimamo odgovornost za tačnost tehničkih podataka