Haas Automation - Vertical milling

VC-400

Hod X-osa559 mm
Hod Y-osa406 mm
Hod Z-osa508 mm
Konus (40 ili 50)CT or BT 40
Vreteno8100 rpm
Kapacitet alata30+1
Opcioni magacin alata30 (50+1)
Max opterećenje stola399 kg
Ne preuzimamo odgovornost za tačnost tehničkih podataka