Privatnost

Vaša privatnost je važna za nas

Sledeće informacije obezbeđuju Vam pregled Vaših prava po Zakonu o zaštiti podataka. Koji se tačno podaci obrađuju i koriste, zavisi u velikoj meri od dogovorenih usluga. Kao takve, ne mogu se sve informacije primeniti na Vas.

Za više informacija pročitajte našu detalju izjavu o privatnosti podataka u nastavku.

Preuzmi:

  Detalji o privatnosti podataka (PDF)