Odgovornost

Odgovornost u Teximp-u

Teximp SA
Kohlrainstrasse 10
8700 Küsnacht

info@teximp.com

 

Svi tekstovi i linkovi su pažljivo provereni i redovno se ažuriraju. Trudimo se da pružimo tačne i potpune informacije na ovoj web prezentaciji, ali ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili garanciju da su informacije date na prezentaciji, uključujući bilo kaje unose u bazu podataka, tačne, potpune i ažurirane. Zadržavamo pravo da izmenimo informacije u bilo koje vreme i bez najave i ne obavezujemo se da ih ažuriramo. Sve veze sa spoljnim provajderima su proverene zbog tačnosti prilikom unošenja. Ipak, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj ili dostupnost web lokacija za koje je data veza. Samo vlasnik web lokacija za koje je data veza, odgovoran je za nezakonit, pogrešan ili nepotpun sadržaj i naročito za štetu nastalu neproverenom upotrebom sadržaja povezanih stranica. S tim u vezi, ne bitno je da li je šteta direktne, indirektne ili finansijske prirode ili je bilo koja druga šteta nastala kao rezultat gubitka podataka, gubitka upotrebe ili drugih razloga bilo koje vrste.

 

Preuzmi:

  Detaljna odgovornost (PDF)