loading

Политика за поверителност

Вашата неприкосновеност е важна за нас.
Следната информация Ви предоставя обзор на обработването на вашите лични данни от нас и вашите права по силата на законодателството за защита на личните данни. Какви индивидуални данни се обработват и по какъв начин се използват зависи в голяма степен от договорените услуги. Като такава, цялата информация няма да е приложима спрямо вас.

За повече информация, прочетете нашата подробна декларация относно защитата на личните данни по-долу:
Подробна информация за неприкосновеност на данните (PDF)